CINEA Entertainment

CINEA Entertainment - All you can enjoy.

CINEA Entertainment, short CINEA, is a Bosnian-Herzegovinian production and distribution company based in Sarajevo. Founded in 2007 under the name UMU Film, to date CINEA has produced over 150 live television shows, and close to 3,000 hours of TV and film projects. CINEA produces films, television series and organizes cultural events, music and film festivals and is one of the fastest growing production companies in Bosnia and Herzegovina. CINEA is the owner of the largest Youth Film Festival in Southeast Europe - Youth Film Festival Sarajevo, the owner of all Drive-in cinemas licences in Bosnia and Herzegovina, Fest.033 and many other film and cultural events. CINEA Entertainment achieved one of its greatest successes by collaborating with the United Media Group, producing an entertainment program for their TV channels on Balkans.

---

CINEA Entertainment, skraćeno CINEA, je bosansko-hercegovačka produkcijska i distribucijska kuća sa sjedištem u Sarajevu. Osnovan 2007. godine pod imenom UMU Film, CINEA je do danas producirala preko 150 televizijskih emisija uživo i blizu 3.000 sati TV i filmskih projekata. CINEA proizvodi filmove, televizijske serije i organizira kulturne događaje, muzičke i filmske festivale i jedna je od najbrže rastućih produkcijskih kuća u Bosni i Hercegovini. CINEA je vlasnik najvećeg Omladinskog Filmskog Festivala u Jugoistočnoj Evropi – Youth Film Festival Sarajevo, vlasnik je svih Drive-in kino licenci u Bosni i Hercegovini, Festa.033 i mnogih drugih filmskih i kulturnih događaja. CINEA Entertainment je postigao jedan od svojih najvećih uspjeha u saradnji sa United Media Group, producirajući zabavni program za njihove TV kanale na Balkanu.